สโลว์ไลฟ์…ที่คิวชู

สโลว์ไลฟ์…ที่คิวชู เมืองคิวชู เมืองทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีคนนิยมไปเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะว่ามาเที่ยวที่นี่จะได้ซึมซับธรรมชาติแบบญี่ปุ่นอย่างแท้จริง ความสวยงามของธรรมชาติในสถานที่ต่างๆ ได้เห็นวัฒนธรรมอันน่าประทับใจ  และวันนี้พี่นกบริโอ มีสถานที่เที่ยวแบบชิวๆสโลว์ไลฟ์ๆ มาฝากกันค่ะ 😍😍 ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) คือ 1 ใน 4 เกาะหลัก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุ่น ประกอบด้วย 7 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดฟุคุโอกะ (Fukuoka) จังหวัดซะกะ (Saga) จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) จังหวัดคุมะโมโตะ (Kumamoto) จังหวัดโออิตะ (Oita) จังหวัดมิยะซะกิ (Miyazaki) และจังหวัดคะโงะชิมะ (Kagoshima) ภูมิภาคนี้มีอากาศที่อบอุ่นและมีภูมิประเทศสูงต่ำสลับกัน มีทะเลและภูเขาอันอุดมสมบูรณ์ มีจุดเด่นที่แหล่งประวัติศาสตร์เมืองโบราณทางตอนใต้ซึ่งมีเอกลักษณ์โดดเด่น นอกจากนี้ยังสามารถสัมผัสกับเมืองแห่งน้ำพุร้อนที่มีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงอาหารพื้นเมืองน่าลิ้มลองอีกหลายชนิด การเดินทาง : การเดินทางไปที่ ภูมิภาคคิวชู (Kyushu) มีเที่ยวบินตรงจากเมืองไทยไปลงที่สนามบินฟุคุโอกะ (Fukuoka Airport) ซึ่งสามารถต่อรถไฟชินคันเซ็นไปยังจังหวัดซะกะ (Saga) จังหวัดคุมะโมโตะ (Kumamoto) และจังหวัดคะโงะชิมะ (Kagoshima) ซึ่งอยู่ทางใต้สุดของเกาะคิวชู […]