จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | สมุย อิน พาราไดซ์ 3 วัน 2 คืน
(สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส)

HILIGHT PROGRAM

  • ทริปดำน้ำเต็มวัน! หมู่เกาะอ่างทอง และ ชมทะเลใน (BLUE LAGOON)
  • ชมหินตา หินยาย ที่โด่งดังไปทั่วโลก
  • ชิลๆไปกับคาเฟ่สุดชิค COCO TAM’S X PEPPINA และถนนคนเดินบ่อฝุด สุดปัง!
  • สักการะพระใหญ่ เกาะฟาน, วัดปลายแหลม และศาลเจ้ากวนอู วัดชื่อดังของเกาะสมุย

ราคาเริ่มต้นเพียง 14,990.-

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มีนาคม 2564

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-9 ท่าน !!

09.30     คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

11.00     นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี ประเทศไทยโดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส ( BANGKOK AIRWAYS ) เที่ยวบินที่ PG131

12.05     คณะเดินทางถึง สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

               บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ วัดปลายแหลม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากแห่งหนึ่งของเกาะสมุย ภายในวัดมีรูปปั้นพระสังกัจจายน์ คนส่วนใหญ่รู้จักในนาม “พระอ้วน”หรือ“พระมีความสุข” โดยพระสังกัจจายน์หมายถึง ความสุข ความรัก นั่นคือพระที่เต็มไปด้วยความรัก เป็นผู้ซึ่งให้ความรักและความสุขมาสู่ปวงชน ชาวจีนนิยมกราบไหว้เพื่อขอให้ร่ำรวยและมีความสุขเยอะๆ บางคนเชื่อว่าจะสามารถขอบุตรได้ด้วย นอกจากนี้แล้ววัดปลายแหลม ยังมีสะพานหินอ่อนเดินไปยังรูปปั้น “องค์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ” ที่อยู่กลางสระน้ำ สีขาวสวยงาม สูง 20 เมตร แต่ละพระกรแสดงถึงแต่ละด้านของศาสนาพุทธ ส่วนบริเวณโบสถ์ตามมุมต่าง ๆ มีสระเลี้ยงปลานับร้อยตัวๆ สำหรับให้ผู้มาวัดได้ทำบุญให้อาหารปลา หรือปล่อยปลาสะเดาะเคราะห์

              จากนั้นนำท่านเข้าสักการะ วัดพระใหญ่เกาะฟาน เดิมทีเกาะฟานนี้ จะมีน้ำทะเลล้อมรอบ แต่ก่อนชาวบ้านใช้วิธีสร้างสะพานไม้เพื่อเชื่อมต่อระหว่างเกาะฟานกับเกาะสมุย แต่การสร้างสะพานไม้แต่ละครั้งนั้น จะมีอายุการใช้งานได้เพียง 2-3 ปีเท่านั้น ภายหลังชาวบ้านจึงได้ช่วยกันสร้างเป็นแนวสันเขื่อนหินขึ้นมา ทำเป็นถนนอย่างถาวร ถึงแม้ “พระใหญ่” หรือ “พระพุทธโคดม” จะไม่ใช่พระพุทธรูปโบราณ แต่พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์สีเหลืองทองขนาดใหญ่องค์นี้ ก็สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2515 โดยมีขนาดหน้าตักกว้างถึง 5 วา 9 นิ้ว และสูง 6 วา นับเป็นพระพุทธรูปองค์ขนาดใหญ่มากๆของภาคใต้ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนชาวสมุย รวมถึงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเป็นจำนวนมาก

               นำท่านเดินทางสู่ COCO TAM’S X PEPPINA คาเฟ่สุดหรูริมชายหาดสีขาว ตกแต่งดีไซน์ให้รู้สึกเหมือนอยู่ต่างประเทศ มีทั้งโซน INDOOR และ OUTDOOR และยังมีเปลตาข่ายกับเบาะนุ่มๆ ไว้เป็นมุมให้ท่านถ่ายรูปกันแบบชิคๆ คู่กับหาดทรายสีขาวและทะเลสีครามสดใส พร้อมกับจิบเครื่องดื่มเย็นๆ ท่านจะเพลิดเพลินจนหายเหนื่อยเลยทีเดียว (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IBIS HOTEL SAMUI BOPHUT หรือเทียบเท่า

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินบ่อผุด (FISHERMAN VILLAGE) เป็นชุมชนชาวประมงเก่าแก่ของเกาะสมุย ปัจจุบันเปิดเป็นถนนคนเดินที่คึกคักไปด้วยร้านอาหาร, ร้านเสื้อผ้า และร้านขายของที่ระลึก ฯลฯ ให้ท่านเลือกซื้อเลือกหา รวมไปถึงคอมมูนิตี้มอลล์เปิดใหม่ และโซนเดินเล่นน่ารักๆ หลายจุด บนถนนเลียบชายหาดแห่งนี้ และที่สำคัญถนนคนเดินแห่งนี้เปิดให้บริการเฉพาะคืนวันศุกร์เท่านั้น

เย็น          อิสระรับประทานอาหารเย็น เพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและลิ้มลองอาหารแนว STEERT FOOD ที่ขึ้นชื่อของเกาะสมุย

เช้า         บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

             นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน เพื่อเช็คอินน์รับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น นอกจากนี้ยังมีอาหารว่าง ชา กาแฟ บริการด้วย นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะอ่างทอง (โดยเรือเร็ว SPEED BOAT) ขึ้นชื่อได้ว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สวยงาม ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 42 เกาะ ได้แก่ เกาะพะลวย, เกาะวัวตาหลับ, เกาะแม่เกาะ, เกาะสามเส้า, เกาะหินดับ, เกาะนายพุด และเกาะท้ายเพลา ฯลฯ สภาพของเกาะโดยส่วนมาก เป็นเขาหินปูนสูงชัน  ให้ท่านได้ทำกิจกรรมดำน้ำตื้นและเล่นน้ำตามจุดไฮไลต่างๆ ของหมู่เกาะอ่างทอง และน้ำท่านชม ทะเลใน (BLUE LAGOON) มีลักษณะเป็นทะเลสาบซึ่งเกิดอยู่ใน แอ่งยุบขนาดใหญ่ของภุเขาหินปูนมีรูปเป็นวงรีล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชัน เนื่องจากทะเลในมีทางเข้าออกของน้ำทะเล ทางด้านทิศตะวันออกทำให้ระดับน้ำของทะเลในเท่ากับระดับน้ำทะเลภายนอกแต่สีของน้ำทะเลในแตกต่างจากทะเลภายนอกเพราะท้องน้ำตื้นและมีพื้นส่วนใหญ่เป็นทราย

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์บนเกาะวัวตาหลับ

บ่าย        อิสระให้ท่านเล่นกิจกรรมทางน้ำบริเวณ เกาะวัวตาหลับ ไม่ว่าจะเป็นเดินเล่นริมชายหาด, ดำน้ำตื้น หรือพายเรือคายัก และที่พลาดไม่ได้เลยคือ การขึ้นไปชมวิวบนยอดเขาหินปูน ที่สามารถมองเห็นวิวของท้องทะเลอ่างทองได้ถึง 360 องศา เลยทีเดียว

               ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ ท่าเรือหน้าทอน เกาะสมุย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IBIS HOTEL SAMUI BOPHUT หรือเทียบเท่า

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เช้า           บริการอาหารเข้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                หลังรับประทานอาหารเช้า อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่น เก็บภาพความประทับใจบริเวณหน้าหาดของโรงแรม

               จากนั้นเช็คเอ้าท์และนำท่านเดินทางสู่ ร้านกะละแมโบราณแม่ธัญญา ให้ท่านเลือกซื้อกะละแมโบราณและของฝากกลับไปฝาก ญาติสนิท มิตรสหาย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย          ท่านเดินเข้าชม หินตาหินยาย เป็นโขดหินรูปร่างประหลาด โดยหินตาเป็นหินแกรนิตที่มีลักษณะเหมือนอวัยวะเพศชาย ที่เกิดจากการกัดเซาะโดยน้ำทะเล, สายลม และแสงแดด ส่วนหินยายมีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศหญิง เกิดจากการผุกร่อนของหน้าผาชายฝั่งทะเล เนื่องจากถูกคลื่นกัดเซาะ ด้วยความที่รูปร่างประหลาดแบบนี้ทำให้โด่งดังไปทั่วโลก และเป็นจุดไฮไลหลักของเกาะสมุย อีกหนึ่งแห่งเลยก็ว่าได้

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าเก่าแก่แห่งหนึ่งของเกาะสมุย มีอายุกว่า 145 ปี โดยได้รับการดูแลบูรณะเป็นอย่างดี นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จากความศรัทธาของผู้คนในพื้นที่ จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือรูปปั้นเนื้อสัมริดของเทพเจ้ากวนอูขนาด 16 เมตร จนทำให้เป็นศูนย์รวมของชาวไทยเชื้อสายจีน และจุดท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยว ที่มักจะแวะเวียนมาสักการะบูชาเทพเจ้ากวนอู ตลอดทั้งวัน

               ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี

18.00      นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 168

19.25      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]