จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | อันซีน อิน ไทยแลนด์ ณ กระบี่ 3 วัน 2 คืน
(สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • สนุกเพลิดเพลินกับกิจกรรมดำน้ำ 4 เกาะฮอตฮิต

  • ชมความงดงาม 2 UNSEEN THAILAND ทะเลแหวก และสระมรกต ณ กระบี่

  • สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดถ้ำเสือ วัดดังประจำจังหวัดกระบี่

  • ส่วนตัวกับที่พักติดหาดไร่เลย์ทางฝั่งตะวันตก

ราคาเพียง 13,990.-

กำหนดการเดินทาง

เมษายน – มิถุนายน 2564

คอนเฟิร์มเดินทาง 6 ท่าน !!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

06.00       คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

08.00       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ โดย สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMLIE) เที่ยวบินที่ WE 241

09.20       เดินทางถึง สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่ รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางไปยังท่าเรือและออกเดินทางสู่ น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย          นำทุกท่านเดินทางสู่อำเภอคลองท่อม เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาประ – บางครามเพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ ท่านจะได้พบกับ สระมรกต สระน้ำสวยใสกลางธรรมชาติในป่าใหญ่ นอกจากความสวยงามของน้ำใสสีเขียวมรกตแล้ว ยังเป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND ที่สวยงามแห่งนึงของจังหวัดกระบี่อีกด้วย ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต อิสระให้ท่านสนุกสนานกับการเล่นน้ำหรือผ่อนคลายภายในสระมรกต  (กรณีเล่นน้ำ กรุณาเตรียมชุดสำหรับเปลี่ยนหลังเล่นน้ำ)   

                นำท่านเดินทางสู่ สุสานหอยน้ำจืด เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มักจะจัดอยู่ในโปรแกรมเที่ยวกระบี่ ถึงชื่อจะขึ้นต้นด้วยคำว่า “สุสาน” แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด เพราะสุสานหอยเป็นเพียงซากดึกดำบรรพ์ของหอยขม (หอยน้ำจืด) จำนวนมากที่ทับถมกันเป็นเวลากว่า 35 ล้านปี โดยมีน้ำกับธาตุปูนประสานกัน ใช้เวลาหลายล้านปีจนกลายเป็นชั้นหินปูน ถือเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติและหลักฐานทางโบราณคดีอย่างหนึ่ง ที่หาดูได้ยาก

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                 ถึงเวลาอันสมควร นำท่านนั่งเรือสู่ ที่พักบนหาดไร่เลย์ แซน ซี รีสอร์ท ท่านจะพบกับบรรยากาศความเป็นส่วนตัวและมีความสวยงามโดยโรงแรมที่พักติดหาดไร่เลย์ทางฝั่งตะวันตก จากนั้นให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย (ทางที่พักมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ท่านสามารถลงเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของที่พักได้ตามอัธยาศัย)   

                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ SAND SEA RESORT หรือที่พักระดับเทียบเท่า  

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านนั่งเรือสู่ ถ้ำพระนาง ชมความงามของถ้ำพระนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวเรือ หาดถ้ำพระนาง อยู่ในเขต ต.อ่าวนาง จะกระบี่  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในโปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์สี่เกาะ เกาะปอดะ เกาะทับ+เกาะหม้อ(ทะเลแหวก) เกาะไก่ และ หาดถ้ำพระนาง ที่นี่คือ 1 ใน ไฮไลท์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของกระบี่ มุมอัศจรรย์มุมนี้ต้องเดินลึกเข้าไปจนสุดชายหาด อันเป็นที่ตั้งของ ถ้ำพระนาง ด้วยเป็นที่สถิตของ พระนางอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งชาวเรือแถบนี้เคารพสักการะ มุมมองนี้เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ใด คือเมื่อเข้าไปอยู่ภายในถ้ำมองออกมาจะเห็นปากโพรงถ้ำ มีหินย้อยลงมาเป็นฉากระย้า สวยงาม มีท้องทะเลกว้างและเกาะน้อยใหญ่เรียงรายในยามพระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงามแปลกตาน่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองไทย บรรยากาศในช่วงเวลากลางวัน ณ อ่าวถ้ำพระนาง แห่งนี้จะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะไก่ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการดำน้ำดูปะการัง ปลาหลากหลายสายพันธุ์ หลากสีสัน

กลางวัน    บริการอาหารกลางวันบนเกาะ

บ่าย         นำท่านชม “UNSEEN IN THAILAND” เรียกว่า ทะเลแหวก ซึ่งเชื่อมติดต่อกันทั้ง 3 เกาะด้วยกันระหว่าง เกาะไก่ เกาะทับ และ เกาะหม้อ อิสระให้ทุกท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  **หมายเหตุ: ทะเลแหวกเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในแต่ละวันเมื่อน้ำลดจะเป็นสันทรายให้เดินบนสันทรายข้ามไปอีกเกาะได้**

               จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง เกาะปอดะ อิสระให้ท่านได้เดินเล่น ถ่ายรูปหรือเล่นน้ำบริเวณชายหาดตามอัธยาศัย เกาะปอดะ เกาะสวยแห่งทะเลกระบี่ เกาะยอดนิยมที่หาดทรายนุ่ม ขาวละเอียด บริเวณชายฝั่งของเกาะ เป็นเกาะเอกชนที่ยังคงความงดงามของธรรมชาติ เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของการเที่ยวทะเลกระบี่ โดยเกาะปอดะแห่งนี้ตั้งอยู่ในทะเลด้านหน้าอ่างนาง อยู่ห่างจากฝั่งอ่าวนางประมาณ 8 กิโลเมตร หากยืนอยู่ริมหาดที่อ่าวนาง หรือ หาดพนรัตน์ธารา แล้วมองออกไปในทะเลจะเห็นหมู่เกาะเล็กใหญ่กระจุกตัวอยู่ในบริเวณใกล้ๆ กัน เกาะใหญ่ที่สุดในนั้นคือเกาะปอดะ เกาะใกล้ๆ กันได้แก่เกาะทับ เกาะหม้อ เกาะไก่ ซึ่งเป็น 4 เกาะไฮไลท์สำหรับการท่องทะเลกระบี่

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ SAND SEA RESORT หรือที่พักระดับเทียบเท่า 

เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม **อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

11.00       ออกเดินทางไปยัง ท่าเรืออ่าวน้ำเมา เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ อนุสาวรีย์ปูดำ เพื่อถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ เพราะสามารถมองเห็นเขาขนาบน้ำ ภูเขาสองลูกที่ตั้งอย่างโดดเด่นริมแม่น้ำกระบี่ และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่ด้วย ใกล้ๆกับประติมากรรมปูดำ จะมี “อนุสาวรีย์นกออก” หรือนกอินทรี นกประจำถิ่นที่นี่ สาเหตุที่สร้างอนุสาวรีย์เป็นรูปปูดำและนกออกเพราะทั้งสองสิ่งนี้ถือเป็นสัตว์ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองกระบี่

                หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ร้านจี้ออ ของฝากกระบี่ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

                นำท่านเดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง  วัดถ้ำเสือนั้น จากการสอบถามชาวบ้านได้ความว่า ในอดีตเคยมีเสือโคร่งจำนวนมากอาศัยอยู่บริเวณของถ้ำที่ตั้งอยู่หน้าเขาแก้ว ภายในถ้ำยังปรากฏหินธรรมชาติเป็นรูปแบบอุ้งเท้าเสืออีกด้วย วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งชาวต่างประเทศ ทั้งความโดดเด่นของวัดและชื่อเสียงของ “หลวงพ่อจำเนียร” ประธานสงฆ์วัดถ้ำเสือที่มีผู้เลื่อมใส จุดเด่นของวัดคือพระธาตุเจดีย์ยอดเขาแก้วและพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดเขาแก้ว มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล ประมาณ 600 เมตร สามารถขึ้นไปสักการะได้โดยขึ้นบันได 1,237 ขั้น บนยอดเขาสามารถมองเห็น ทิวทัศน์ของเมืองกระบี่ได้รอบทิศ ทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทจำลอง พระธาตุเจดีย์ พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สิ่งสำคัญในวัดถ้ำเสือนั้นที่ดูเหมือนจะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่นิยมชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติก็คือการที่ได้มาแวะสักการะขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม ที่มีความสูงใหญ่กว่า 5 เมตร ประดิษฐานอยู่ภายในวัด

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

16.00       สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกระบี่ จังหวัดกระบี่

19.05       นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 250

20.25       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

[user_registration_form id="22036"]