จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | บุรีรัมย์ – นครราชสีมา 2วัน1คืน

HILIGHT PROGRAM

  • เยี่ยมชม 2 อุทยานประวัติศาสตร์ ชื่อดัง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งและอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย
  • เข้าชมสนามแข่งรถระดับโลกอย่างสนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต
  • ห้ามพลาด!กับถนนคนเดินเซราะกราว    ถนนคนเดินประจำจังหวัดบุรีรัมย์

ราคาเริ่มต้นเพียง 5,990.-

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มีนาคม 2564

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-9 ท่าน !!

06.30       คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดพบ ปั๊มปตท. วิภาวดี พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.00       คณะออกเดินทางไปยังเมืองบุรีรัมย์ โดยรถตู้ VIP 9 ที่นั่ง

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือปราสาทหินพนมรุ้ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์และถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ รวมถึงเป็นภาพพื้นหลังตราสัญลักษณ์ของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดและเป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา โบราณสถานแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว คำว่าพนมรุ้งนั้นมาจากภาษาเขมรแปลว่าภูเขาใหญ่ ความยิ่งใหญ่และความงดงามของปราสาทแห่งนี้ปรากฏให้เห็นได้ในรูปของงานสถาปัตยกรรมซึ่งสร้างขึ้นโดยมีรูปแบบของศิลปะเขมรโบราณและความศรัทธาในศาสนาฮินดูลัทธิไศวะซึ่งนับถือพระศิวะเป็นเทพเจ้าสูงสุดเพื่อเป็นเทวาลัยที่ประทับของพระศิวะ พระองค์ที่ประทับอยู่บนยอดเขาไกรลาส ดังนั้นการที่ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นบนยอดเขาพนมรุ้งจึงเปรียบเสมือนเขาไกรลาสที่ประทับของพระศิวะ

                นำท่านเดินทางไปยัง ปราสาทหินเมืองต่ำ กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2478 ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของสำนักอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง เป็นศาสนสถานในศาสนาฮินดู ศิลปะขอมโบราณ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 16-17 มีลักษณะเป็นกลุ่มปราสาทอิฐ 5 องค์ ตั้งอยู่บนศิลาแลงอันเดียวกัน เรียงเป็น 2 แถวตามแนวทิศเหนือใต้ แถวหน้า 3 องค์ องค์กลางมีขนาดใหญ่กว่าปรางค์อื่น ส่วนแถวหลังมีปรางค์อิฐจำนวน 2 องค์ วางตำแหน่งให้อยู่ระหว่างช่อง ของปรางค์ 3 องค์ ในแถวแรก ทำให้สามารถมองเห็นปรางค์ทั้ง 5 องค์ พร้อมกันโดยไม่มีองค์หนึ่งมาบดบัง        

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

                นำท่านไปยังถนนคนเดินบุรีรัมย์หรือถนนคนเดินเซราะกราว ถนนคนเดินประจำจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นตลาดสินค้าหลากหลายประเภท ทั้งเสื้อผ้า โอท็อป อาหารคาวหวาน ผักผลไม้ สินค้าหัตถกรรมจากชุมชนต่างๆจากหลายอำเภอ ฯลฯ ตอบสนองต่อความต้องการของเหล่าคนทุกเพศทุกกลุ่มทุกวัย ให้อิสระท่านเดินชมบรรยากาศของถนนคนเดินและเลือกช้อปตามอัธยาศัย

                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก AMARI BURIRAM UNITED หรือเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางเข้าชม สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต (CIC) ใช้งบประมาณก่อสร้าง 2,000 ล้านบาท ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ที่เมืองบุรีรัมย์ สนามแข่งรถมาตรฐานสมาพันธ์รถยนต์นานาชาติ (FIA) ระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับ มีระยะทางต่อรอบ 4.554 กม. ทิศทางการวิ่งแบบตามเข็มนาฬิกา มีโค้งทั้งสิ้น 12 โค้ง ขวา 7 โค้ง และซ้าย 5 โค้ง สามารถจุผู้ชมได้สูงสุดถึง 50,000 คน จุดเด่นของสนามคือ ผู้ชมสามารถมองเห็นทุกส่วนของแทร็ก เมื่ออยู่บนแกรนด์สแตนด์ที่ถูกออกแบบให้โล่งโปร่งสบาย ทำให้ได้อรรถรสในการชมเกมส์มอเตอร์สปอร์ตมากขึ้น

               ออกเดินทางจากบุรีรัมย์ไปยังนครราชสีมาเพื่อเข้าชม อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย หรือปราสาทหินพิมาย แหล่งโบราณคดีที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ประกอบด้วยโบราณสถานสมัยขอมที่ใหญ่โตและงดงามอลังการ ศาสนสถานในพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีอายุราวหนึ่งพันปีมาแล้ว เมืองพิมายมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 565 เมตร ยาว 1,030 เมตร มีกำแพงและคูน้ำล้อมรอบ มีแม่น้ำมูลไหลผ่านทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ทางทิศใต้มีลำน้ำเค็ม ทิศตะวันตกมีลำน้ำจักราชไหลขึ้นไปบรรจบกับลำน้ำมูล ภายในอุทยานแบ่งเป็นส่วนของโบราณสถานและส่วนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ลักษณะพิเศษของปราสาทหินพิมาย คือ ปราสาทหินแห่งนี้สร้างหันหน้าไปทางทิศใต้ต่างจากปราสาทหินอื่นที่มักหันหน้าไปทางทิศตะวันออก 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

               พาท่านเข้าสักการะย่าโมที่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2477 เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของท้าวสุรนารี หรือ “ย่าโม” วีรสตรีไทยผู้อยู่ในหัวใจของชาวโคราชทุกคนและถือเป็นอนุสาวรีย์ที่ยกย่องความดีของวีรสตรีสามัญชนคนแรกของประเทศ อนุสาวรีย์นี้หล่อด้วยทองแดงรมดำประดิษฐานอยู่บนฐานไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทานในท่ายืนมือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพมหานคร ภายในบรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือย่าโมของชาวโคราช ท้าวสุรนารีมีนามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา เมื่อ พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราช คุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพเจ้าอนุวงศ์ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพฯ ได้เป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็น “ท้าวสุรนารี” และเพราะย่าโมกลายเป็นสัญลักษณ์ของชาวโคราช จึงเป็นที่มาของอีกชื่อที่เรียกขานนครราชสีมาว่า “เมืองย่าโม”

                นำท่านเข้าสู่ ร้านขายของฝากเจ้าสัว ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมายชื่อดังจากเมืองโคราชกลับไปยังกรุงเทพฯ

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารโชคชัย สเต็กเฮ้าส์

                ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

20.00      เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]