จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | เชียงใหม่ สเปเชียล บอลลูน 3 วัน 2 คืน
(สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • เปิดประสบการณ์ลอยฟ้า บินบอลลูน” ชมวิวมุมสูงกว่า 800 เมตร

  • สักการะพระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

  • นมัสการหลวงพ่อทันใจ ณ วัดพระธาตุดอยคำ

  • สัมผัสธรรมชาติ THE GIANT TREE ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮอตกับวิวขั้นเทพ

ราคาเริ่มต้นเพียง 17,990.-

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มีนาคม 2564

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-8 ท่าน !!

06.00       คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

07.50       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE102

09.10       คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

                 นำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือน เป็นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามังราย เมื่อพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว หลังจากนั้นก็ได้สร้างวัดขึ้นหลายแห่ง ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงนิมนต์พระสงฆ์ลังกาจากเมืองสุโขทัยมาสั่งสอนพระพุทธศาสนา ในครั้งนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ลังกาโดยเฉพาะ และสร้างโดยยึดรูปแบบของวัดเมืองลังกา อาทิ เจดีย์ ก็สร้างเป็นเจดีย์ทรงลังกา เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ทำการฉลองวัดและทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วัดไผ่ 11 กอ) และทรงนิมนต์คณะสงฆ์จากลังกาเข้าอยู่จำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

                 นำท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ในบรรยากาศบ้าน ๆ ณ บ้านข้างวัด เป็นโครงการคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้ จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบันจากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด’ บ้านแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ มีทั้งคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งได้ใช้เวลาทั้งในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางเข้าชม บ่อน้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นน้ำพุร้อนที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก นั่งรถไปประมาณ 1 ชั่วโมง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีบ่อให้แช่น้ำร้อน และแช่เท้า วิวสวย ล้อมรอบไปด้วยภูเขา และต้นไม้ น้ำพุร้อนมีอุณหภูมิสูงถึง 105 องศา นักท่องเที่ยวสามารถซื้อไข่ดิบมาต้มที่บ่อ เพื่อทดสอบความร้อนของน้ำร้อนและจะได้รับประทานไข่ต้มที่มีแร่ธาตุจากน้ำพุร้อนซึมเข้าไปในไข่ด้วย หรือที่เรียกว่าไข่ออนเซ็น โดยเวลาที่ใช้ในการต้มไข่ประมาณ 3-15 นาที ตามความชอบของแต่ละท่าน

                 จากนั้นนำท่านสัมผัสธรรมชาติ ณ ร้านกาแฟ THE GIANT TREE ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮอต กับวิวขั้นเทพ และยังสามารถมองเห็นวิวสูง สายหมอก ผีเสื้อป่า และนกสวยๆ หลายชนิดได้อีกด้วย โดดเด่นด้วยดีไซน์แปลกตานับตั้งแต่บันไดเชือกหรือที่เรารู้จักว่าบันไดลิง เปลี่ยนให้มาเป็นสะพานแขวนสุดแนวเชื่อมทางเข้าและตัวร้านได้อย่างลงตัว และบรรยากาศที่โอบล้อมไปด้วยวิวธรรมชาติ ให้ท่านนั่งจิบเครื่องดื่มใต้ร่มไม้จากต้นไทรขนาดใหญ่ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนธรรมชาติ ทางร้านจึงจำกัดลูกค้าเพียง 20 ท่าน/วัน เท่านั้น นอกจากเครื่องดื่มแล้วที่นี่ยังมีอาหารให้ท่านเลือกชิมอีกมากมายเลยด้วย

                  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ PHU SAN FAH RESORT

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

05.45      เจ้าหน้าที่ของโรงแรมนำท่านไปยังลานบินบอลลูน เพื่อทำกิจกรรมบินบอลลูน ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การนั่งบอลลูนชมวิวทัศน์ 360 องศา กับความสูง 800 เมตร และเพดานบินสูงสุดกว่า 1 กิโลเมตร เหนือพื้นดิน โดยใช้เวลาประมาณ 40 นาที – 1 ชั่วโมง ให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศที่หาชมไม่ได้บนพื้นดิน

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ วัดบ้านเด่น สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2437 โดยครูบาชัยยา เป็นผู้ริเริ่ม มีชื่อเดิมว่าวัดสหรีศรีบุญเรือง ตั้งอยู่บนเนินเขาเตี้ยๆ ซึ่งมีถ้ำอยู่ข้างใต้ ประชาชนเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดที่สวยงามด้วยพุทธศิลป์แบบล้านนาประยุกต์ และโดดเด่นเห็นได้จากศาสนสถานหลายอย่างภายในวัด ได้แก่ วิหาร หอพระธรรม พระอุโบสถ มณฑปพระเศรษฐีนวโกฎิ ศาลายาว ศาลาพระอรหันต์ หอไตร หอกลอง กู่ของอดีตครูบา ที่ต่างมีเอกลักษณ์ของศิลปะล้านนาอันอ่อนช้อยงดงามโดยทางวัดมีแนวคิดที่ต้องการให้วัดเป็นสถานที่พักผ่อนทางจิตใจมากกว่าใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นอกจากนี้ภายในวัดยังมีศาสนวัตถุประจำวัดที่สำคัญคือ พระแก้วเกล้าเจ้าบุญเรือง พระพุทธมหาบารมีศรีศากยวงศ์ และพระเจ้าทันใจ ให้ประชาชนได้กราบไหว้สักการะ

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางเข้าชม สวนพฤกษศาสตร์สิริกิติ์ เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,500 ไร่ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดการปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด โดยทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและเส้นทางศึกษาธรรมชาติถึง 4 เส้นทาง และที่จะพลาดไม่ได้เลยคือ สะพานลอยฟ้า ที่มีสูงกว่า 20 เมตร ให้นักท่องเที่ยวเดินทอดน่องชมธรรมชาติ และสรรพสิ่งในป่าดิบแล้ง-ป่ามรสุมเขตร้อน ฯลฯ ด้วยความยาวกว่า 400 เมตร โดยออกแบบให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ โครงสร้างทำมาจากเหล็กกล้า แข็งแรง บางช่วงยังมีกระจกใส สามารถมองเห็นลงไปด้านล่างได้ ซึ่งมีแห่งเดียวในประเทศไทย

                จากนั้นเดินทางสู่ IBERRY GARDEN ร้านไอศกรีมในสวนของคุณโน๊ต อุดม แต้พาณิช นักพูดเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง คำว่า IBERRY ที่เป็นชื่อของร้าน I ตัวแรกหมายถึง ICE – CREAM ส่วนคำว่า BERRY หมายถึงลูกไม้ผลเล็กๆ นานาชนิด IBERRY เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ความมุ่งมั่นตั้งใจของสองพี่น้อง วิวัฒน์-อัจฉรา บุรารักษ์ และได้เปิดสาขาแรกในซอยสุขุมวิท 24 เป็นร้านไอศกรีมสไตล์โฮมเมด และจากความนิยมในรสชาติไอศกรีมที่อร่อยทำให้ขยายสาขาทั่วประเทศถึง 12 สาขา ที่นี่จัดว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเชียงใหม่ เพราะมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ หลากหลายมุมโดยเฉาะรูปปั้น DOM DOG เป็นสัญลักษณ์ของร้านแห่งนี้ ภายในร้านจะขายไอติมกว่า 20 รส มีรสแปลกๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นรสฝรั่งแช่บ๊วย, รสฮอลิค, รสเงาะ, รสพริกกับเกลือ, เสาวรส นอกจากนั้นก็มีเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำผลไม้ เบเกอร์รี่ เค้กอีกด้วย ด้วยรสชาติของไอศกรีมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของร้าน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนเข้ามากันอย่างไม่ขาดสาย

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่นพร้อมชมการแสดงท้องถิ่น

                  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ EASTIN TAN HOTEL CHAING MAI หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ ร้านของฝากวนัสนันท์ ร้านของฝากชื่อดังของเชียงใหม่ที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ของพื้นบ้านของเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เรียกว่าครบจบในที่เดียว ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สด ผลไม้อบแห้ง แคปหมู น้ำพริกหนุ่ม ไส้อั่ว เป็นต้น ให้ท่านเลือกซื้อของกลับไปฝาก ญาติสนิท มิตรสหาย กันอย่างเต็มที่

                จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร ที่นี่เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ การสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจัทร์เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ ทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ควรมากราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดดอยคำ ในปีพ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดนี้เป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่อีกด้วย วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 500ปี ที่มีมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้ว ประสบความสำเร็จ เช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วต่างเดินทางกลับมานำพวงมาลัยดอกมะลิมาถวายเพื่อเป็นการแก้บน

14.30        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16.55        นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย สมายล์ เที่ยวบินที่ WE165

18.20        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]