จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | เชียงใหม่ ต๊ะต่อนยอน 3 วัน 2 คืน
(สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • อลังการกับสวนดอกไม้ยอดฮิตเชียงใหม่

  • สักการะพระธาตุดอยสุเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่

  • ชมความงดงาม อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ณ วัดศรีสุพรรณ

  • ถ่ายรูป พร้อมชิมไอศกรีมที่ IBERRY GARDEN

ราคาเพียง 10,990.-

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มีนาคม 2564

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-9 ท่าน !!

06.00       คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

07.50       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE102

09.10       คณะเดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

                นำท่านเดินทางสู่ ณ สวนดอกไม้ยอดฮิต เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้และเก็บภาพเป็นที่ระลึก สวนดอกไม้เปิดใหม่ที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้ มีดอกไม้หลากหลายชนิด ทั้งดอกคัตเตอร์ ดอกมากาเร็ตสีม่วงและสีชมพู เรียกได้ว่านี่อาจจะกลายเป็นดรีมเดสทิเนชันแห่งใหม่ของเมืองไทยเลยก็ว่าได้ ซึ่งดูจากภาพบรรยากาศแล้วสวนดอกไม้แห่งนี้สวยงามตระการตา เพลิดเพลินกับการชมดอกไม้และเก็บภาพเป็นที่ระลึก

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ วัดสวนดอก วัดแห่งนี้เดิมที พระเจ้ากือนา ทรงพระราชทานนามไว้ว่า วัดบุปผาราม ต่อมานิยมเรียกสั้นๆ ว่าวัดสวนดอก แทนทำให้ชื่อ บุปผาราม ไม่ค่อยคุ้นหูกัน คำว่าบุปผารามเป็นภาษาบาลีเมื่อแปลเป็นภาษาไทยจะหมายถึงสวนดอกไม้ ชาวบ้านเลยนิยมเรียกวัดแห่งนี้ว่าสวนดอก มีฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1914 โดยพญากือนา หรือพระเจ้ากือนาธรรมมิกราช กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย โดยอุทิศถวายพระราชอุทยานซึ่งเต็มไปด้วยต้นพะยอม เรียกกันว่า สวนดอกไม้พะยอม เพื่อสร้างพระอารามให้เป็นที่จำพรรษาพระมหาเถระสุมน

               จากนั้นเดินทางสู่ IBERRY GARDEN ร้านไอศกรีมในสวนของคุณโน๊ต อุดม แต้พาณิช นักพูดเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง คำว่า IBERRY ที่เป็นชื่อของร้าน I ตัวแรกหมายถึง ICE – CREAM ส่วนคำว่า BERRY หมายถึงลูกไม้ผลเล็กๆ นานาชนิด IBERRY เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2542 ความมุ่งมั่นตั้งใจของสองพี่น้อง วิวัฒน์-อัจฉรา บุรารักษ์ และได้เปิดสาขาแรกในซอยสุขุมวิท 24 เป็นร้านไอศกรีมสไตล์โฮมเมด และจากความนิยมในรสชาติไอศกรีมที่อร่อยทำให้ขยายสาขาทั่วประเทศถึง 12 สาขา ที่นี่จัดว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญของเชียงใหม่ เพราะมีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ หลากหลายมุมโดยเฉาะรูปปั้น DOM DOG เป็นสัญลักษณ์ของร้านแห่งนี้ ภายในร้านจะขายไอติมกว่า 20 รส มีรสแปลกๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเช่นรสฝรั่งแช่บ๊วย, รสฮอลิค, รสเงาะ, รสพริกกับเกลือ, เสาวรส นอกจากนั้นก็มีเครื่องดื่ม กาแฟ น้ำผลไม้ เบเกอร์รี่ เค้กอีกด้วย ด้วยรสชาติของไอศกรีมที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของร้าน จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางแวะเวียนเข้ามากันอย่างไม่ขาดสาย (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหาร)

               นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนสายเชียงใหม่-หางดง เป็นที่รวมศิลปะและวัฒนธรรมของล้านนา เป็นหมู่เรือนไทยไม้สักประตูหน้าต่างประดับด้วยไม้แกะสลักอย่างสวยงาม ภายในบริเวณศูนย์ มีร้านขายของที่ระลึกอยู่หลายร้าน มีหมู่บ้านชาวเขาให้เที่ยวชม และมีพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ สบันงา ซึ่งในพิพิธภัณฑ์จะมีการรวบรวมภาพถ่ายจำนวนกว่า 60 ภาพ สะท้อนถึงสภาพบ้านเมือง ประเพณีวัฒนธรรม การแต่งกาย การดำรงชีวิตของชนชาวเหนือเมื่อเกือบร้อยปีก่อน นอกจากนี้ยังมีจัดแสดงผ้าทอกว่า 6000 ผืน ที่มีอายุยาวนาน และมีการนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนต่างๆอีกด้วย โดยจะมีเจ้าหน้าที่พาชมและคอยบรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและลักษณะเอกลักษณ์ผ้าทอของแต่ละกลุ่มชน ในตอนกลางคืนจะมีบริการอาหารเย็นแบบ “ขันโตก” โดยแต่ละชุดจะประกอบไปด้วยอาหารพื้นเมืองของทางภาคเหนือชาวล้านนา

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่นพร้อมชมการแสดงท้องถิ่น

                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ EASTIN TAN HOTEL CHAING MAI หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางเข้าสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ -ปุย วัดมีความสูงจากระดับที่ราบเชียงใหม่ราว 689 เมตร ที่นี่เป็นวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดในเชียงใหม่ ก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนา มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ การสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ ซึ่งให้อานิสงส์ที่ต่างกัน คือ ทิศเหนือขอให้มีปัญญาดุจพระจันทร์เพ็ญ ทิศใต้ ขอให้ได้เป็นพระภิกษุสงฆ์ได้บวชในบวรพุทธศาสนา ทิศตะวันออกขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ ทิศตะวันตกเป็นการเคารพบูชาสูงสุดต่อพระธาตุ สิ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มานมัสการพระธาตุดอยสุเทพแล้ว ควรมากราบอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา ที่ประดิษฐานอยู่ตรงเชิงดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล อีกทั้งในบริเวณวัดยังเป็นจุดชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการขอพร บนบาน และเป็นวัดที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า วัดดอยคำ ในปีพ.ศ. 2509 ขณะนั้นวัดนี้เป็นวัดร้าง ต่อมากรุแตกชาวบ้านพบโบราณวัตถุหลายชิ้น เช่น พระรอดหลวง พระหินทรายปิดทององค์ใหญ่ พระสามหมอ (เนื้อดิน) ซึ่งนำมาประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุดอยคำ พระธาตุดอยคำนอกจากจะเป็นที่สักการะบูชาของคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของการบินไทยที่ใช้กำหนดพื้นที่ทางสายตา ก่อนที่จะนำเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่อีกด้วย วัดพระธาตุดอยคำมีลานชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ และยังเป็นที่ประดิษฐาน หลวงพ่อทันใจ ซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า 500 ปี ที่มีมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์หลายต่อหลายครั้งที่มีผู้เดินทางมาขอพร บนบาน แล้วประสบความสำเร็จ เช่นถูกหวยรางวัลใหญ่ การงานสำเร็จ เมื่อสำเร็จแล้วต่างเดินทางกลับมานำพวงมาลัยดอกมะลิมาถวายเพื่อเป็นการแก้บน

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย            นำท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศหลักล้าน ณ BRAND NEW FIELD GOOD CAFE เป็นร้านของคุณนิว (นิวจิ๋ว) ที่คุณนิว – คุณเป็กและชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำที่นี่ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเชียงใหม่ จุดเด่นของที่นี่คือบรรยากาศที่ตกแต่งสมัยใหม่ที่แฝงความชิค และผสมผสานกับความเป็นบ้านทุ่งแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว มีสะพานฮอมฮัก สะพานไม้ไผ่สุดเก๋ ทอดยาวกลางทุ่งนาไปจนถึงตัวร้านระหว่างทางมีมุมถ่ายภาพน่ารักมากมาย เป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดฮิตแห่งเชียงใหม่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก (ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหาร)

               นำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีความสำคัญและมีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร เป็นวัดที่ร่มรื่นและมีขนาดกว้างขวาง โบราณสถานเก่าแก่ที่มีความสำคัญและอยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากว่า 700 ปี ลักษณะการออกแบบเป็นไปตามแบบพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์ เดิมสร้างขึ้นในสมัยพญามังราย เมื่อพระองค์ได้สร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว หลังจากนั้นก็ได้สร้างวัดขึ้นหลายแห่ง ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และทรงนิมนต์พระสงฆ์ลังกาจากเมืองสุโขทัยมาสั่งสอนพระพุทธศาสนา ในครั้งนั้นพระองค์ได้โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดขึ้นใหม่บริเวณป่าไผ่ 11 กอ เพื่อเป็นที่พำนักของคณะสงฆ์ลังกาโดยเฉพาะและสร้างโดยยึดรูปแบบของวัดเมืองลังกา อาทิ เจดีย์ ก็สร้างเป็นเจดีย์ทรงลังกา เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ทำการฉลองวัดและทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วัดไผ่ 11 กอ) และทรงนิมนต์คณะสงฆ์จากลังกาเข้าอยู่จำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป

               นำท่านเดินเล่น ช้อปปิ้ง ในบรรยากาศบ้านๆ ณ บ้านข้างวัด เป็นโครงการคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง ตั้งอยู่ในซอยวัดอุโมงค์ โดยมีคุณบิ๊ก เป็นผู้ออกแบบและเป็นเจ้าของโครงการแห่งนี้  จากแนวความคิดที่ต้องการสร้างชุมชนที่มีวิถีชีวิต มีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชนคล้ายกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสมัยก่อน มีการพึ่งพาอาศัยกัน ช่วยเหลือกัน ดูแลซึ่งกันและกัน ภายใต้การออกแบบที่อยู่อาศัยที่รายล้อมด้วยธรรมชาติ อิงบรรยากาศแบบสมัยเก่าผสมกับความร่วมสมัยในปัจจุบัน จากสิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดขึ้นมาเป็น ชุมชน บ้าน’ข้างวัด’ บ้านแต่ละหลังก็จะเปิดเป็นร้านขายของเแฮนเมด, ของตกแต่งบ้าน, ร้านอาหาร, ร้านกาแฟ มีทั้งคนในพื้นที่ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งได้ใช้เวลาทั้งในช่วงวันธรรมดาและวันหยุดสุดสัปดาห์

               นำท่านอิสระช็อปปิ้งที่ กาดถนนคนเดินเชียงใหม่ เทศบาลเชียงใหม่ จะปิดถนนส่วนหนึ่งในเชียงใหม่ เพื่อให้ชาวบ้านนำสินค้าหัตถกรรมมาวาง ขายบนถนนคนเดินหากมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงอากาศหนาว เดินเที่ยว ถนนคนเดินเชียงใหม่เพลิดเพลินไปอีกแบบหนึ่งซึ่งที่นี่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว มีสินค้าให้เลือกสรรมากมายหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าทางวัฒนธรรม เช่น สินค้าพื้นเมือง จำพวกเครื่องประดับตกแต่ง เสื้อผ้า ของที่ระลึก รวมทั้งของกิน เช่น ขนมจีนน้ำเงี้ยว ของทานเล่น โรตี เป็นต้น

เย็น          อิสระอาหารเย็น ณ กาดถนนคนเดินเชียงใหม่  

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ EASTIN TAN HOTEL CHAING MAI หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์วรวิหาร หรือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี  วัดพระสิงห์ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงใหม่ที่ให้ความศรัทธาและจะเดินทางมาเคารพสักการะกันอย่างเนื่องแน่น

               นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปีพ.ศ. 1928-1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ที่ปัจจุบันมีขนาดความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้างอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันบริเวณ วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่งสักการะหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขิล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต

               นำท่านผ่านชม พระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อนุสาวรีย์ของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่สามพระองค์แห่งล้านนา คือ พญางำเมือง พญามังราย และพญาร่วง เป็นมิตรสหายที่ได้กระทำสัตย์สาบานว่าจะไม่ทำร้ายกันและกันตลอดไป มีลักษณะเป็นประติมากรรมลอยตัวเสมือนคนจริง ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างสง่างาม เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งที่หากใครได้มาเมืองเชียงใหม่ต้องไม่พลาดมาสักการะสักครั้ง

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารข้าวซอย

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ วัดศรีสุพรรณ เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 500 ปี ก่อสร้างในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า ที่โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์เจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า วัดศรีสุพรรณอาราม ที่ต่อมาเรียกสั้นๆ ว่า วัดศรีสุพรรณ ภายในวัดมี อุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อตั้งใจที่จะอนุรักษ์เครื่องเงินชุมชนวัวลายและยังเป็นบริเวณชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย

               นำท่านเดินทางสู่ กาดวโรรส หรือ ตลาดวโรรส ถือเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นตลาดเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานมานับร้อยปี นักท่องเที่ยวหรือคนเชียงใหม่เอง ก็จะต้องมาจับจ่ายหาซื้อข้าวของกันยังกาดหลวงแห่งนี้ ตลาดแห่งนี้ยังมีสินค้าต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวมักจะมาหาซื้อของฝากกันเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะสินค้าอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อจำพวกไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู ผลิตภัณฑ์ผัก ผลไม้แปรรูป นอกจากนี้ยังมีแหล่งรวมอาหารพื้นเมืองราคาถูกอีกมากมาย

14.30       ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16.55       นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย สมายล์ เที่ยวบินที่ WE165

18.20       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

[user_registration_form id="22036"]