จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | One day trip อยุธยา 3 วัดดัง 2 คาเฟ่

ชมราชธานีเก่า 3 วัดดัง 2 คาเฟ่สุดชิค 

  • วัดพระงาม
  • วัดราชบูรณะ  
  • วัดไชยวัฒนาราม  
  • คาเฟ่สุดเก๋แห่งใหม่ “พระนครแซ่บ”
  • คาเฟ่ร้าน Ayutthaya Retreat

ราคาเริ่มต้นเพียง 1,190.-

กำหนดการเดินทาง

อิสระในการเลือกวันเดินทางเอง

คอนเฟิร์มเดินทาง 6 ท่าน !!

07:30  –  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมายปั้มน้ำมัน ปตท.ถนนวิภาวดี โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกหรือท่านสามารถเลือกจุดนัดพบในพื้นที่กรุงเทพได้ (บ้างพื้นที่เท่านั้น)  

08:00  –  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยรถตู้ VIP พร้อมไกด์ดูแลตลอดเส้นทาง พร้อมบริการอาหารเช้าบนรถ

09:30  –  เดินทางถึงจังหวัดพระนครศีอยุทธยา อยุธยาหรือพระนครศรีอยุธยา เมืองหลวงราชธานีเก่าแก่ยาวนานราว 417 ปีซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าประทับใจมากมาย ซึ่งเมืองอณาจักรแห่งนี้ถูกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1893 โดยปฐมกษัตริย์ของอยุธยาคือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) และอยุธยามีกษัตริย์ปกครองทั้งสิ้น 33 พระองค์ จนอาณาจักรถูกตีแตกพ่ายโดยพม่าในปี พ.ศ. 2310

                นำท่านเข้าชม วัดพระงาม (ประตูกาลเวลา) วัดพระงาม แห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น และถูกทิ้งร้างหลังเสียกรุงครั้งที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2310 ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ทางด้านทิศเหนือตัววัดหันไปทางทิศตะวันออก มีเจดีย์แปดเหลี่ยมเป็นประธานของวัด ด้านหน้าเป็นอุโบสถ มีกำแพงแก้วและคูน้ำล้อมรอบวัด สิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัดมีร่องรอยกาบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้วหลายครั้ง ปัจุบันเป็นเพียงวัดร้าง แต่กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปแห่งใหม่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากภาพซุ้มประตูทางเข้าวัดที่ยังคงเหลือให้เห็นเค้าโครงอยู่ เมื่อกาลเวลาผ่านไปมีต้นไม้ปกคลุม เกิดเป็นซุ้มประตูที่มองจากด้านหน้าวัดเหมือนได้มองเห็นอดีตราชธานีเก่าผ่านประตูกาลเวลาแห่งนี้

10:30  –  แวะพักทานกาแฟและขนมที่ คาเฟ่สุดเก๋แห่งใหม่ “พระนครแซ่บ” คาเฟ่เปิดใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายกับการตกแต่งแปลกแหวกแนวในสไตล์ตะวันออกกลาง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่ม ชา กาแฟ หรือขนมก็นำเข้าจากประเทศตุรกีมาให้ทุกท่านได้ลองทานกันถึงเมืองไทย การตกแต่งร้านที่เหมือนอยู่ในตะวันออกกลางเรียกได้ว่า ไม่บอกไม่รู้ว่าอยู่ในประเทศไทย และทางร้านยังมีเครื่องประดับให้ทุกท่านได้ใช้ถ่ายรูปฟรีโดยจะเน้นเป็นเครื่องหัว อย่างเช่น สร้อย และผ้าโพกหัว *(รับเครื่องดื่มและขนมท่านล่ะ 1 ชุด) จากนั้นให้ทุกท่านได้หามุมถ่ายรูปอวดเพื่อนๆกันอย่างจุใจ)

11:30  –  เยี่ยมชม วัดราชบูรณะ สร้างขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 หรือ พระเจ้าสามพระยา ในบริเวณพื้นที่และตำแหน่งเดิมที่พระองค์ได้ทรงถวายพระเพลิงศพให้กับเจ้าอ้ายพระยาและเจ้ายี่พระยา พระเชษฐาทั้งสองพระองค์ที่ ปี พ.ศ.2499 วัดราชบูรณะได้เกิดเป็นข่าวครึกโครม เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งลักลอบเข้าไปขุดกรุใต้พระปรางค์และขนสมบัติล้ำค่าออกไป ต่างพากันขึ้นไปที่ห้องใต้พระปรางค์ จากนั้นคนร้ายก็ตกตะลึงแทบช็อกเมื่อเห็นทรัพย์สมบัติล้ำค่ามากมาย ทุกอย่างล้วนทำด้วยทองคำเหลืองอร่าม ขณะเดียวกันมีชาวบ้านที่รู้เรื่องดังกล่าวมากมายได้มาขอแบ่ง โดยเอาผ้าขาวม้ามาห่อและขนกลับไปบ้านกันคนละห่อสองห่อทั้งนี้จากบันทึกในอดีตระบุว่าจำนวนเครื่องทองราชูปโภคที่กลุ่มคนร้ายลักลอบขุดจาก กรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ นั้นมีน้ำหนักถึงกว่า 100 กิโลกรัม ในปัจุบันนับว่าประเมินค่าไม่ได้

12:30  –  อิสระทานอาหารกลางวันก๋วยเตี๋ยวเรือริมน้ำ By Blue River (ก๋วยเตี๋ยวเรือห้อยขาที่วิวดีที่สุดในอยุธยา)

14:30  –  เข้าสักการะพระพุทธรูปสำคัญเมืองอยุธยา ณ วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่ตำบลประตูชัย เป็นที่ประดิษฐานของพระมงคลบพิตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพระนครศรีอยุธยา และเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่เพียงองค์เดียวในประเทศไทยที่หล่อด้วยสัมฤทธิ์

                วิหารพระมงคลบพิตร ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัดว่า สร้างขึ้นเมื่อใด แต่มีข้อสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ระหว่างปี พ.ศ. 1991–2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายจากทิศตะวันออกนอกพระราชวังมาไว้ทางด้านทิศตะวันตกและก่อมณฑปสวมไว้ เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2310 วิหารพระมงคลบพิตรถูกเผา พระเมาฬีและพระกรขวาของพระมงคลบพิตรหัก และได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และยังมีการบรูณะอีกหลายครั้งจนถึงปัจุบัน นับเป็นพระพุธทรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวอยุทธยาที่สำคัญอย่างมาก

                จากนั้นพาทุกท่านเดินชม วัดพระศรีสรรเพชญ์และราชวังโบราณ บรรดาวัดนับร้อยนับพันทั่วอยุธยา วัดที่มีความสำคัญที่สุดวัดหนึ่งในยุคโบราณคือวัดพระศรีสรรเพชญ์แห่งนี้ เพราะมีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างให้เป็นวัดส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานโดยไม่มีพระสงฆ์จำวัด ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญมากมาย รวมถึงพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาปีละ 2 ครั้ง เป็นที่เก็บพระบรมอัฐิของพระมหากษัตริย์อยุธยาเกือบทุกพระองค์ จึงกล่าวได้ว่าสำคัญเทียบเท่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามแห่งกรุงเทพมหานครหรือวัดมหาธาตุแห่งกรุงสุโขทัยเลยทีเดียว  ใจกลางวัดเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์ใหญ่ศิลปะลังกา 3 องค์ มีมณฑป 3 หลังคั่นกลางสร้างในสมัยกษัตรย์อธุยาทั้งสิ้น ซึ่งมองเพียงในปัจุบันก็มองเห็นถึงความยิ่งใหญ่ เรืองรองของพระพุทธศาสนา ในสมัยอุยธาที่เป็นราชธานียาวนานถึง 417 ปี

15:30  –  คาเฟ่ Ayutthaya Retreat  คาเฟ่ย้อนยุค บ้านเรือนไทยที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน ให้ทุกท่านได้พักผ่อนยามบ่ายริมสระบัวทานเครื่องดื่มน้ำผลไม้หรือชาพร้อมขนมไทยขึ้นชื่อของที่นี้ การันตีบรรยากาศด้วยฉากถ่ายทำหนังหลายๆเรื่องที่นิยมมาถ่ายทำที่นี้ การตกแต่งแบบไทยทั้งในส่วนของร้าน หรือแม้แต่การตกแต่งขนมเอาใจสายอยากพักผ่อน นั่งริมสระบัวย้อนบรรยากาศ พร้อมทานขนมไทยอร่อยๆ ขึ้นชื่อของอยุธยา แถมที่นี่ยังมีมุมถ่ายรูปให้เลือกหลายจุดเอาใจลูกค้าทุกท่าน *(รับเครื่องดื่มและขนมท่านล่ะ 1 ชุด พิเศษเค้กมะพร้าวอ่อน เมนูที่ไม่ควรพลาดของทางร้าน)

16:30  –  นำท่านเดินทางเยี่ยมชม  วัดไชยวัฒนาราม พระเจ้าปราสาททอง โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นในปี พ.ศ.2173 เพื่ออุทิศถวายให้ เป็นอนุสรณ์สถาน ณ บ้านเดิมของพระราชมารดาและเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการเสด็จขึ้นครองราชย์ด้วย ทรงมีพระราชนิยมศิลปะแบบขอมวัดนี้จึงมีสถาปัตยกรรมรูปปรางค์ ประกอบด้วยพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เป็นองค์ประธานสูงเด่นอยู่ท่ามกลางปรางค์ทิศและปรางค์รายทั้ง 8 ทิศ สันนิษฐานว่าแต่เดิมในคูหาปรางค์ประธาน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ หรือสิ่งอันควรบูชาอื่น ๆ พระอุโบสถวัดอยู่ทางด้านตะวันออกของพระปรางค์ มีซากพระประธานเป็นพระพุทธรูปปรางค์มารวิชัย สร้างด้วยหินทราย และที่ฐานประทักษิณด้านทิศเหนือมีฐานรากของเจดีย์ 3 องค์ ตั้งเรียงกันสันนิษฐานว่าเป็นที่บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร (เจ้าฟ้ากุ้ง รัตนกวีแห่งกรุงศรีอยุธยา) เจ้าสังวาลย์ และเจ้าฟ้านิ่มพระสนมเอก ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ปัจจุบันเป็นวัดร้าง แต่ยังมีพระปรางค์ใหญ่และเจดีย์รายตามมุมคงเหลืออยู่และรูปทรงยังสมบูรณ์ดีเป็นส่วนมาก

18.30  –  จากนั้นนำทางเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

[user_registration_form id="22036"]