จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์อเมริกา | CALIFORNIA MEDICAL TRIP HEALTHY & LUCKY 8วัน 5คืน

HILIGHT PROGRAM

  • * ฉีดวัคซีน JOHNSON & JOHNSON *

  • LAS VEGAS เมืองแห่งความสนุก พักผ่อน และเสี่ยงโชค
  • ชมไฮไลท์ของเมืองL.A.! ชายหาดซานต้า โมนิก้า, Hollywood Sign, Griffith Park & Observatory        
  • ช้อปปิ้งจุใจ!  พรีเมียม เอาท์เล็ทส์ ถึง 2 ที่, ย่านไชน่า ทาวน์, เบเวอร์ลี ฮิลส์

กำหนดการเดินทาง

กรกฎาคม – กันยายน 2564

ราคาเริ่มต้น 57,990.-

คอนเฟิร์มเดินทางตั้งแต่ 2-6 ท่าน !!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

QATAR AIRWAYS

00.10      คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

03.10      นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR837 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

06.00      เดินทางถึง สถานบินฮาหมัด ประเทศกาตาร์ เรียบร้อยแล้ว แวะเปลี่ยนเครื่อง

               (เวลาท้องถิ่นประเทศกาตาร์ ช้ากว่าประเทศไทย 4 ชั่วโมง)

07.50      นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR739 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

—————————— บินข้ามเขตเส้นแบ่งเวลาสากล ——————————-

14.00      เดินทางถึง สนามบินลอส แอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านพีธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบกับไกด์ขับรถคนไทย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลอส แอนเจลิส เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และมีประชากรหนาแน่น เป็นอันดับหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมกันอยู่ในเมืองเดียวกัน (เวลาท้องถิ่นเมืองลอส แอนเจลิส ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 14 ชั่วโมง)

หรือ

EVA AIR

09.00      คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบิน EVA AIR มีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

12.20      นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR212 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

17.10      เดินทางถึง สถานบินเถาหยวน ไต้หวัน เรียบร้อยแล้ว แวะเปลี่ยนเครื่อง

               (เวลาท้องถิ่นไต้หวัน เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)

19.20      นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส เมืองลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR12 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

—————————— บินข้ามเขตเส้นแบ่งเวลาสากล ——————————-

16.20      เดินทางถึง สนามบินลอส แอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากผ่านพีธีตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบกับไกด์ขับรถคนไทย

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลอส แอนเจลิส เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ และมีประชากรหนาแน่น เป็นอันดับหนึ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย เมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมกันอยู่ในเมืองเดียวกัน (เวลาท้องถิ่นเมืองลอส แอนเจลิส ช้ากว่าเวลาประเทศไทย 14 ชั่วโมง)

ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ BEST WESTERN PLUS SUNSET PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า


เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                *** นำท่านเข้าฉีดวีคซีน JOHNSON & JOHNSON ณ จุดให้บริการวัคซีน ***

               อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หลังฉีดวัคซีนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นการสังเกตุอาการ และดูผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน

               อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ เย็น

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ BEST WESTERN PLUS SUNSET PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองลาสเวกัส (LAS VEGAS) ระยะทาง 359 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง ผ่านภูมิประเทศที่เป็นภูเขา และทะเลทรายอันกว้างใหญ่ของรัฐเนวาด้า เป็นสถานที่ชื่อดังชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) หรือ นักเขียนบางคนให้ชื่อว่าเป็น “AMERICA’S PLAYGROUND” สนามเด็กเล่นของสหรัฐอเมริกา ลาสเวกัสเป็นสถานที่ๆ มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมา จากความก้าวหน้าของกิจการเสี่ยงโชค กินเที่ยว เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา นักท่องเที่ยวจึงต้องมาลองสัมผัสของลักษณะอันพิเศษของเมืองนี้ ให้ได้สักครั้งในชีวิต

กลางวัน      อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย          หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ลาสเวกัส นอร์ท พรีเมียม เอาท์เล็ทส์ (LAS VEGAS NORTH PREMIUM OUTLETS) เป็นเอาท์เล็ทส์ขนาดใหญ่ ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำ ในราคาตรงจากโรงงาน เช่น POLO, RALPH LAUREN, COACH, RAY BAN, TOMMY HILFIGER, GAP, GUESS, AMERICAN EAGLE, OUTFITTERS, TIMBERLAND, BANANA REPUBLIC, CALVIN KLEIN, SAMSONITE, KIPLING และอื่นๆอีกมากมาย

ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

         หลังรับประทานอาหารค่ำเรียบร้อยแล้ว นำท่านชม ย่านถนนสตริป เป็นถนนสายหลักของเมืองลาส เวกัส ซึ่งมีน้ำพุเต้นระบำประกอบดนตรี ที่ด้านหน้าของโรงแรมเบลลาจิโอ (BELLAGIO), โชว์โจรสลัด (TREASURE ISLAND), เวนิสจำลอง และน้ำพุเทียมแห่งโรงแรมเวเนเชี่ยน (VENETIAN HOTEL) ภายในโรงแรมตกแต่งเพดาน โดยการวาดเป็นลายท้องฟ้า คล้ายการเนรมิต และมีลำคลองแบบเวนิสอยู่กลางโรงแรม, ชมความสวยงามของโรงแรม และคาสิโนระดับห้าดาว แห่งเมืองลาส เวกัส ที่โรงแรมเดอะ พาลาสโซ (THE PALAZZO HOTEL) หรือ ศึกษากลยุทธ์พร้อมลองเสี่ยงโชคกับเกมส์พนันในรูปแบบต่างๆ ตามสไตล์ที่คุณถนัด เช่น แบล็คแจ็ค, สล็อตแมชชีน, รูเล็ต เป็นต้น โดยทั้งหมดนี้ สามารถเดินถึงกันได้ เพราะตั้งอยู่บนถนนเส้นเดียวกันทั้งหมด

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ EXCALIBUR HOTEL & CASINO LAS VEGAS หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (โรงแรมคาสิโนส่วนใหญ่ จะไม่มีบริการอาหารเช้า)

นำท่านเดินทางสู่ เขื่อนฮูเวอร์ เดิมชื่อ โบลเดอร์แดม เขื่อนนี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ. 1931-1935 เพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ล้นเอ่อ มาจากแม่น้ำโคโลราโด เป็นแหล่งน้ำเพื่อการชลประทาน และเป็นสถานที่ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่ และผลจากการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่แห่งนี้ ก็เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ตามขึ้นมา นั้นก็คือ ทะเลสาบLake Mead ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจกับเขื่อนระดับโลกแห่งนี้กันอย่างจุใจ

               จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาสเวกัส

*อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเสี่ยงโชคตามคาสิโนต่างๆ ภายในเมืองลาส เวกัส หรือพักอผ่อนตามอัธยาศัย

              หรือช่วงเย็นๆ ท่านสามารถนั่งรถรางชมเมืองลาส เวกัส ได้อีกด้วย หากท่านยังดูโชว์ตามหน้าโรงแรมของย่านถนน STRIP ลาสเวกัสยังไม่จุใจ เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND, โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะ และเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE, ชมหนึ่งในพระพรหมของไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟล และประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส หรือ สัมผัสประสบการณ์ชมวิวมุมสูง 550 ฟุต จากชิงช้าสวรรค์ (HIGH ROLLER) ของลาสเวกัส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย
(โดยมีรถคอยบริการทุกท่าน)
      

อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ เย็น

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ EXCALIBUR HOTEL & CASINO LAS VEGAS หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (โรงแรมคาสิโนส่วนใหญ่ จะไม่มีบริการอาหารเช้า)

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาร์สโตว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ ระหว่างทางกลับไปลอสแอนเจลิส แต่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญ่มากและราคาถูก BARSTOW SHOPPING OUTLETS ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน ให้ท่านเลือกซื้อสินค้านานาชนิด อาทิเช่น COACH, ลีวายส์, โปโล, ผ้าปูที่นอน, เครื่องนอน, เครื่องครัว, ของเด็กเล่น, รองเท้ากีฬา, รองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์, เนคไท, แว่นตาเรย์แบนด์, กระเป๋า SAMSONITE  ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยสูงสุดถึง 50%

กลางวัน      เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย

บ่าย          หลังรับประทานอาหารและช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ กับ OUTLETS ขนาดใหญ่แห่งนี้แล้ว นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลอส แอนเจลิส เมืองที่รวบรวมหลากหลายชนชาติ หลากหลายวัตนธรรม และยังเป็นเมืองที่มีประชาชนหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านไชน่า ทาวน์ ที่มีกระจายไปทั่วทุกมุมโลก สำหรับไชน่า ทาวน์ แหล่งชุมชนชาวจีนที่ดูแสนจะธรรมดาและเรียบง่าย แต่มีเสน่ห์ที่ชวนหลงใหล ซึ่งสิ่งทำให้ไชน่า ทาวน์ ดูน่าสนใจนั้น ก็คงเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การค้า ร้านอาหาร ยาสมุนไพร และการรักษาโรคแบบดั้งเดิม เรื่อยไปจนถึงเรื่องการเป็นผู้ผลิตที่สำคัญ และสิ่งที่ทำให้ไชน่า ทาวน์ แอลเอ เป็นที่รู้จักอีกเหตุผลหนึ่งคือ เป็นฉากในหนังดังหลายเรื่อง เช่น RUSH HOUR , LETHAL WEAPON 4 นั่นเอง

ค่ำ            อิสระรับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

 

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ BEST WESTERN PLUS SUNSET PLAZA HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดซานต้า โมนิก้า สูดอากาศชายทะเลแปซิฟิก ชายทะเลที่อยู่ใกล้กับเมืองใหญ่อย่าง นครลอส แอนเจลิส สถานที่ตากอากาศชื่อดังของชาวแคลิฟอร์เนีย ที่เดินทางมาอาบแดดกัเต็มทั้งชายหาด แม้แต่ในช่วงฤดูหนาว ถึงหาดทรายจะไม่ละเอียดขาวเหมือนประเทศไทย แต่ก็มีพื้นที่ชายหาดกว้างมากๆ นอกจากนั้นยังมีท่าเรือเก่า (SANTA MONICA PIER) ที่ดัดแปลงมาเป็นร้านอาหาร คาเฟ่ต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เบเวอร์ลี ฮิลส์ (BEVERLY HILLS) ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งหรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลลีวูด อาศัยอยู่มากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ย่านแห่งนี้

บ่าย        นำท่านเดินทางสู่ GRIFFITH PARK (สวนสาธารณะกริฟฟิท) ได้ชื่อว่าเป็นสวนสาธารณะที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจของคนท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะมานั่งปิกนิก ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การปีนเขา ขี่ม้า เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีหอดูดาวให้ได้ขึ้นไปสำรวจอีกด้วย ท่านสามารถชมวิวเมืองลอส แอนเจลิส จากจุดชมวิวนี้ได้อย่างชัดเจน และยังสามารถเก็บภาพฮิตๆจาก ป้ายฮอลลีวูด (HOLLYWOOD SIGN) สัญลักษณ์ของมหานครแอล.เอ. ได้จากจุดนี้ นำท่านชม หอดูดาวกริฟฟิท” (GRIFFITH OBSERVATORY) เป็นสถานที่แห่งหนึ่งในเมืองลอส แอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ตั้งอยู่บนแนวเฉียงของภูเขาด้านทิศใต้ของภูเขาฮอลลีวูด ในสวนสาธารณะกริฟฟิทแห่งนี้ เป็นทิวทัศน์แห่งลุ่มน้ำลอส แอนเจลิส คือสามารถมองเห็นตัวเมืองได้รอบด้าน หอดูดาวแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และอวกาศ

*อิสระรับประทานอาหารกลางวัน และ เย็น

               ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา                                  

QATAR AIRWAYS

16.00      นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR740 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

—————————— บินข้ามเขตเส้นแบ่งเวลาสากล ——————————-

EVA AIR

00.15      นำท่านออกเดินทางจาก สนามบินลอส แอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา สู่ สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR11 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

—————————— บินข้ามเขตเส้นแบ่งเวลาสากล ——————————-

หรือ

QATAR AIRWAYS

17.35      เดินทางถึง สถานบินฮาหมัด เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

20.15    ออกเดินทางจาก สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QATAR AIRWAYS) เที่ยวบินที่ QR830 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

QATAR AIRWAYS

07.05      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หรือ

EVA AIR

05.10      เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

08.25      นำท่านเดินออกจาก สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน สู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดย สายการบิน EVA AIR เที่ยวบินที่ BR211 (æบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

11.10      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขผู้เดินทาง

– ต้องมีวีซ่าอเมริกา และยังไม่หมดอายุ

– ผู้เดินทางต้องมีผลตรวจ NEGATIVE COVID-19 RT-PCR ก่อนเดินทาง 72 ชม. (ไม่รวมในค่าบริการ)

– หลักจากเดินทางกลับเข้าประเทศไทยผู้เดินทางต้องกักตัว 14 วัน ณ ALTERNATIVE STATE QUARANTINE หรือสถานที่กักตัวทางเลือกที่เป็นกระบวนการกักกันโรค ณ โรงแรมที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยผู้เดินทางต้องชำระเงินเอง (ไม่รวมในค่าบริการ)

 

ค่าบริการนี้รวม

1. ค่ารถตู้นำเที่ยวตลอดการเดินทาง พร้อมเจ้าหน้าที่ขับรถคนไทยผู้ชำนาญเส้นทาง

2. โรงแรมที่พัก ตามที่ระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน พร้อมอาหารเช้า (พักห้องละ 2 ท่าน)

3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ

4. ค่าประกันการเดินทางรายบุคคล WORLD WIDE PLUS PLATINUM คุ้มครองสูงสุดท่านละ 5,000,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุสูงสุดท่านละ 3,000,000.-บาท เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

5. รวมทิปเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลท่านตลอดการเดินทางแล้ว

 

ค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพ-อเมริกา

2. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางเกินกว่าสายการบินกำหนด

3. ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

4. ค่าวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

5. ค่ามื้ออาหารระหว่างวัน กลางวันและเย็น

6. ค่าทิปพนักงานบริการร้านอาหาร พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม

7. ค่าตรวจ NEGATIVE COVID-19 RT-PCR ก่อนออกเดินทาง 72 ชม.

8. ค่า ALTERNATIVE STATE QUARANTINE (ASQ) หรือโรงแรมกักตัว 14 วัน ที่เมืองไทย

9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากรายการที่ระบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ

10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าภาษีท่องเที่ยว, ภาษีเชื้อเพลิงหากมีเรียกเก็บเพิ่ม

 

**โปรแกรมนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการเดินท่องเที่ยวเป็นหลัก สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีจุดประสงค์เพื่อไปฉีดวัคซีนโดยเฉพาะ ทางเราไม่การันตีว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ โดยขึ้นอยู่กับนโยบายของประเทศปลายทาง ณ เวลานั้นๆ หากไม่ได้รับการฉีด หรือฉีดวัคซีนแล้วมีผลข้างเคียง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่างๆ เพราะฉะนั้นไม่แนะนำสำหรับท่านที่จะเดินทางเพื่อฉีดวัคซีนเท่านั้น และการเดินทางยังเป็นเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ ต้องแสดงผลตรวจ NEGATIVE COVID 19RT-PCR 72 ชั่งโมงก่อนการเดินทาง หากผลการตรงของท่านเป็นบวก ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทยแล้ว ต้องปฎิบัติตามกฎและเงือนไขของประเทศไทย คือการกักตัว 14 วัน (ALTERNATIVE STATE QUARANTINE) ขอให้ท่านปฎิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด**

[user_registration_form id="22036"]